Over ons: Onafhankelijk discussieplatforum voor fiscale zaken 

Stichting fiscaal debat heeft als doel het bieden van een onafhankelijk discussieplatforum in Pers- en debatcentrum Nieuwspoort over alle aangelegenheden die met de fiscaliteit te maken hebben. 

Belastingheffing is de uitkomst van een een maatschappelijk besluitvormingsproces dat is gebaat bij een debat waarin zoveel mogelijk stakeholders zijn vertegenwoordigd. 

Daartoe beoogt Stichting fiscaal debat een brugfunctie te vervullen tussen politici, beleidsmakers en uitvoeringsorganisaties aan de ene kant en de samenleving aan de andere kant, waaronder burgers, bedrijven en belangengroepen.