Onafhankelijk discussieplatforum voor fiscale zaken

Woensdag 15 april 2020

De toekomst van de winstbelasting in Nederland 

Het aanhoudende debat over de belastingheffing van multinationals kent een uitdrukkelijke nationale pendant. Sinds de berichtgeving dat sommige Nederlandse multinationals geen vennootschapsbelasting zouden betalen, lijkt het land te klein. Zijn (extra) nationale maatregelen op zijn plaats? 

Het adviesrapport van de Commissie Belastingheffing multinationals is in aantocht. Het adviesrapport brengt grondslagverbredende maatregelen in kaart, met oog voor het behoud van het fiscale vestigingsklimaat. Wat moet de politiek met dit adviesrapport?

Tijdens deze bijeenkomst zal door experts de balans worden opgemaakt en zullen invloedrijke politici hun visie geven. Onder leiding van de dagvoorzitter wordt met deze experts en politici nader van gedachten gewisseld.